Koi

Koi - 16x16-2

Koi-16x16-3

Koi - 16X16

* SOLD
16″ x 16″
Acrylic on Canvas
2017